Home » Chú ý khi làm nhiệm vụ "Chiêu mộ Hoa Đà" trong Đế Vương Moblile
Chú ý khi làm nhiệm vụ "Chiêu mộ Hoa Đà" trong Đế Vương Moblile
Đăng lúc 22:07 bởi ngu nghich
Hiện tại Blog Đế Vương Mobile nhận thấy có một số bạn đang rất lúng túng khi làm nhiệm vụ "Chiêu mộ Hoa Đà" sau khi nhận nhiệm vụ rồi nhưng vào trong Tửu Quán thì không thấy Hoa Đà đâu.


Vì tướng Hoa Đà cần phải có đủ số Uy danh (4 vạn = 40.000 Uy danh) thì mới có thể chiêu được nên một số bạn có số Uy danh quá thấp nên tướng này không hiện ra.
Vì vậy các bạn lưu ý:
- Tướng chiêu mộ: Hoa Đà
- Uy Danh yêu cầu: 40.000
- Bạc: 25.000
- NPC nhận nhiệm vụ: Vương Doãn
- NPC làm nhiệm vụ: Đỗ Thập Nương (Tửu Quán)
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN